Rady a informace občanům

 

 

 

 

Hlavní stránka

 

 

 

Na této stránce se setkáte s radami a informacemi pro občany. Informace poházejí ze zdrojů HZS ČR.

Pokud něco zajímavého najdete, určitě nám pošlete odkaz.  Informace jsou získány z různých zdrojů a proto mají pouze informativní charakter !!!

 

 

 

Karta první pomoci

Karta první pomoci bude součástí nových lékárniček od 15. Září 2009. Upravuje se i obsah lékárničky.

Karta první pomoci

Obsah lékárničky

Postup zvládání dopravní nehody

Celý zákon

 

 

Záznam o dopravní nehodě

Pod tímto odkazem najdete formulář „Záznam o dopravní nehodě“ a návod jak ho vyplnit.

 

 

Štěstí přeje připraveným

Projekt preventivních klipů „ Štěstí přeje připraveným“

 

Jak volat na tísňové linky, co dělat při požáru v domě nebo jak se zachovat při dopravní nehodě, to jsou příklady témat dvouminutových spotů zmíněného seriálu, který atraktivní a zároveň poučnou formou  informuje jak se správně zachovat při mimořádných událostech a jak jim pokud možno předejít. Seriál již od roku 2005 pro MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vytváří videostudio  Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Více informací zde.

 

Videa najdete tady:

 

http://www.ioolb.cz/video_stesti.php

 

nebo

 

http://www.hzslk.cz/index.php?menu=247&vybranyrok=2008&zalohamenu=40&detailvyhledani=1&sablona=default&idsablony=144&hledanaslova=%C5%A0t%C4%9Bst%C3%AD%20p%C5%99eje%20p%C5%99ipraven%C3%BDm&vyhledavaniclanku1=1&pocetvysledku=1&zobrazdetail=&zobrazdetail1=&idclankunovinka=#clanek1515

 

 

 

 

Co dělat když hrozí povodně a co po nich

Odborníci radí, jak se na příchod povodně připravit, jak se chovat během ní a jak se chovat po povodni.

Od MV-generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru ČR

 

http://www.hzscr.cz/clanek/co-delat-kdyz-hrozi-povodne.aspx

 

nebo

 

http://www.pozary.cz/rubriky/prevence/co-delat-kdyz-hrozi-povodne_16352.html

 

a

 

http://www.pozary.cz/rubriky/prevence/co-delat-az-voda-opadne-potrebujete-vysousec_23818.html

 

 

 

 

 

Jak zní siréna

Signály prvků varování v ČR - popis signálů, jejich grafické znázornění a zvukové ukázky  u všeobecné výstrahy, zkoušky sirén a požárního poplachu.

 

 

Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?

Věděli jste, že mosty, přejezdy nebo podjezdy jsou označeny čísly, které lze využít při nahlášení místa mimořádné události na tísňové linky? A tušíte, kde je na železniční trati označen příslušný kilometr dané trati, nebo na řece říční kilometr? Právě na tyto otázky a mnohé další odpovídá nová publikace „Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?", kterou vydalo MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a jejímž autorem je mjr. Mgr. Jaroslav Lepeška, pracovník KŘ HZS Plzeňského kraje.

 

Originál článku je zde.

nahlaseni_MU.pdfVíš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112.pdf

 

 

Jak pálit listí a klest „aby nehořelo“

Co s odpadem ze zahrádky nebo klestím? Spálit! Ale i to má svá pravidla...

Informace od HZS Plzeňského kraje.

 

 

Pravidla pálení biologického odpadu

V tomto článku jsou informace o pálení trávy.

Originál článku je zde.

 

 

Jak se chovat při mimořádné události

 

Tísňová volání, varování, improvizované ukrytí, evakuace, zásady pro opuštění bytu, evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana, povodeň, ochrana majetku při povodni, po povodni, požár, evakuace budovy při požáru, zavalení, zasypání, dopravní nehoda, únik nebezpečné látky, nález podezřelého zavazadla.

 

 

 

Jak správně nahlásit mimořádnou událost?

 

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké události, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Proto Vám nabízíme několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc.

nahlaseni_MU.pdfJak správně nahlásit mimořádnou událost.pdf (221,68 KB)

 

 

Jak se správně zachovat při dopravní nehodě?

 

Všichni potřebujeme dojíždět do zaměstnání, do školy, o víkendech jezdíme na chalupu a o prázdninách na dovolenou. Stále vzrůstající provoz na silnicích a železnicích přináší zvýšené riziko dopravních nehod. Proto tu máte několik důležitých rad a postupů, jak zvládnout základní úkony při dopravní nehodě, ať už jste přímými účastníky nebo svědky.

Jak se správně zachovat při dopravní nehodě.pdf Jak se správně zachovat při dopravní nehodě.pdf (145,22 KB)

 

 

Jaký hasicí přístroj na co použít

 

Pár informací o hasičských přístrojích.

 

Info od HZS Pk zde.

Jaký hasicí přístroj na co použít.pdf Jaký hasicí přístroj na co použít.pdf (192,41 KB)

 

 

Jak správně postupovat při opuštění domácnosti / objektu při evakuaci?

Jak spravně postupovat při evakuacii.pdf Jak spravně postupovat při evakuacii.pdf  (134,45 KB)

 

 

Co má obsahovat evakuační zavazadlo?

 

Evakuační zavazadlo a jeho obsah je v některých případech ohrožení to jediné, co Vám po opuštění domácnosti zůstane. Hasičský záchranný sbor  Vám nabízí několik rad, jak by mělo evakuační zavazadlo vypadat a co by mělo obsahovat.

 

Co má obsahovat evakuační zavazadlo.pdf Co má obsahovat evakuační zavazadlo.pdf (270,24 KB)

 

 

Poskytování první pomoci

 

Každý se může dostat do situace, kdy bude muset poskytnout první pomoc zraněnému nebo nemocnému. Zde najdete několik rad Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje jak poskytnout první pomoc.

*      zzsjmk_letak_resuscitace.pdf (237,17 KB)

*      zzsjmk_schema_resuscitace_deti.pdf (29,48 KB)

*      zzsjmk_schema_resuscitace_dospeli.pdf (28,89 KB)

 

 

Jak se chovat během bouřky a jak ochránit obydlí před úderem blesku

I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky, a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně.

 

 

Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat

Babí léto již pomalu končí a lidé si tak musí začít vytápět své domovy. Minulá extrémně dlouhá topná sezóna se neobešla bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná, kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) a komíny. Na těchto nehodách se bohužel vedle technických závad mnohdy podílí i lidská neopatrnost či neznalost .

 

 

Co dělat při vichřici

Jak se zachovat při ohrožení silnou vychřicí.

 

 

Několik základních rad od hasičů, jak v přírodě zacházet s ohněm

Několik základních rad od hasičů, jak v přírodě zacházet s ohněm pokud nejsou vhodné podmínky, raději oheň nerozdělávejte.

 

 

Instalace zařízení autonomní detekce a signalizace v domácnostech.

 

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (1,76 MB), musí být domácnosti ve všech nových objektech (rodinné domy, byty v bytových domech, ubytovny, zdravotnická zařízení) od 1. 7. 2008 vybaveny autonomními hlásiči požáru (min. 1 kus hlásiče) a navíc rodinné domy přenosnými hasicími přístroji (min. 1 kus hasicího přístroje s hasicí schopností nejméně 34A). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci hlásičů i ve Vašich domácnostech!

*      Proč mít doma hlásiče požáru.pdf (115,34 KB)

*      Instalace v domácnostech.pdf (1,94MB)