HISTORIE SBORU

 

Staré fotografie

 

 

Dokumenty, jimiž byl v roce 1945 obnoven HASIČSKÝ SBOR

 

 

Přes veškerou snahu o získání samostatných ucelených pramenů se nám ztrácejí počátky a historie hasičů v Holýšově v mlhavém závoji dějin konce 19. a začátku 20. Století. Je to zejména tím , že se nedochovaly staré kroniky našeho sboru.

Ve spolupráci s městským kronikářem, se nám přece jen podařilo najít několik starých a velice zajímavých záznamů o hasičích z Holýšova. Dne 9.7.1863 vypukl ve Všekarech velký požár. Z Holýšova vyjel k zásahu nově pořízený hasičský vůz vyrobený kolářem ve Staňkově. Další správa pochází ze 14.11.1863 kdy byla postavena nová hasičská kolna za domkem obecního pastýře.

Z těchto kusých zpráv můžeme usuzovat, že historie našeho sboru může sahat hluboko do 19. století. Ovšem chybějí písemné dokumenty a nemůžeme proto tvrdit, že hasiči byli organizováni v Holýšově už v roce 1863. Za oficiální datum vzniku našeho sboru považujeme další zprávu z kroniky, která říká, že dne 19.7.1903 byl ustanoven Spolek dobrovolných hasičů v Holýšově. Dne 10.7.1927 byla slavnostně vysvěcením uvedena do provozu nová benzínová motorová stříkačka a 21.3.1931 byla provedena zkušební jízda hasičského auta s motorovou stříkačkou. A pak zase padá na historii hasičů mlha. Pouze z jedné zprávy vyplývá, že do konce II. světové války zde působil hasičský sbor složený pouze z občanů německé národnosti. Až v květnu 1945 se zřizuje opět český hasičský sbor, čítající 18 členů a techniku Mercedes AS 16 a Chevrolet s přívěsnou stříkačkou. Dále jsou již záznamy podrobnější a máme prameny ze kterých můžeme čerpat vědomosti o poválečné historii našeho sboru.

Jak je vidět, čeká nás ještě mnoho práce a hledání, než složíme celistvý obraz o dávné historii našeho sboru.

 

 

 

Zde najdete HTML verzi knihy vydané k oslavě 100 let založení sboru.   Kniha